Grundat 1918

Så började det:


Vid baltiska utställningen i Malmö 1914 var Billinge representerat med dräkter och bruksföremål från 1700-talets bondesamhälle. Karl Homlqvist samlade till ett hembygdsmuseum.
Plats fick han när lantbrukaren Per Persson sålde sin släktgård Billinge nr 12 till grosshandlare Wilhelm Sonesson, som lät sätta den i stånd. Ytterligare föremål inköptes från storsamlaren Per Nilsson i Forsby.

Så fortsatte det: 


Åren 1930-1956 var Fritz Törnqvist föreståndare. Han vårdade samlingarna och utökade dem. Stockamöllans AB bekostade det hela 1978, då man jämte Eslövs kommun och Onsjö härads hembygdsförening bildade Stiftelsen Gamlegård i Billinge.
Med kommunalt bistånd har stiftelsen fortsatt traditionen att med varsamhet vårda och underhålla byggnader och inventarier.

Sponsorer: